Vlaamse Havendag
Vlaamse Havendag 7 mei 2023

Havens hebben een positieve impact op de dagdagelijkse levens van iedereen

Onbekend maakt onbemind. En daarom openen de Vlaamse havens in Antwerpen, Zeebrugge, Oostende en Gent op 7 mei voor de zesde keer hun deuren voor het grote publiek. En deze editie doet ook de haven van Genk mee. 

De havens in Vlaanderen zijn immers niet alleen economische poorten voor de wereldwijde economie, het zijn ook logistieke en industriële zones. Samen met de bedrijven zorgen zij voor werkgelegenheid, investeringen en toegevoegde waarde. Met de Vlaamse Havendag in 2023 beogen we drie doelen. Eerst en vooral aantonen dat de havens een positieve en belangrijke impact hebben op het dagelijks leven van iedereen. Mensen realiseren zich soms niet dat het merendeel van alles wat ze in huis hebben, via een haven is gepasseerd. Is het niet als afgewerkt product, dan wel als grondstof. Van muesli bij het ontbijt tot de kleding die we dragen. Ten tweede willen we iedereen de kans geven om een blik te werpen achter de schermen van een haven. Tot slot is het een uitgelezen kans om kennis te maken met de verschillende soorten jobs in de haven.

Dit jaar focust de Havendag op innovatie. Want havens zijn ook een proeftuin voor baanbrekende en innovatieve producten en technieken. Binnen onze nieuwe Vlaamse Havenstrategie vormt innovatie namelijk een belangrijke pijler. 

De Vlaamse Regering wil met de nieuwe Vlaamse Havenstrategie de individuele strategieën van de havens aanvullen en versterken. Meer concreet willen we ervoor zorgen dat de energietransitie, zoals bijvoorbeeld het gebruik van restenergie om deze om te zetten in groene waterstof, mogelijk wordt. Een ander voorbeeld is geautomatiseerde binnenvaart of het creëren van regelluwe zones waar proeftuinen kunnen ontstaan voor nieuwe experimenten. Daarnaast hebben we ook aandacht voor actuele maatschappelijke thema’s zoals digitalisering en automatisering en een veilige werkomgeving. 

Er valt op 7 mei ontzettend veel nieuws en baanbrekends te ontdekken. Om je haventrip alvast uit te stippelen, kun je terecht op deze programmawebsite. 


Ik wens je alvast een boeiende en verrassende Vlaamse Havendag!


Veel plezier, 
Lydia Peeters
Vlaams ministers voor Mobiliteit en Openbare Werken.