VLAAMSE HAVENDAG 2017

Disclaimer

Gebruik van de website

De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en de informatiekanalen van de Vlaamse Havendag, en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website of ontvangt via de informatiekanalen van de Vlaamse Havendag (telefoon, e-mail, chat of sociale media) tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen twee werkdagen. De Vlaamse overheid spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de website of de informatiekanalen van de Vlaamse Havendag volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op de websites van de Vlaamse overheid en op de websites van Vlaamse overheidsdiensten of -instellingen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen. De Vlaamse Infolijn kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon bij de Vlaamse overheid te vinden.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van deze website en van de infokanalen van de Vlaamse Havendag kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.

De filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de websites en de informatiekanalen van de Vlaamse Havendag beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies

Vlaamsehavendag.be maakt gebruik van de volgende cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:

  • Google Analytics: om snel fouten te herkennen, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en continu op de hoogte te zijn van uw informatiebehoeften, verzamelen we door middel van cookies statistieken over het gebruik van de website via Google Analytics.
  • Javascript-herkenning: deze website maakt uitgebreid gebruik van Javascript. Aan de hand van een cookie controleren we of Javascript bij u ingeschakeld is. 
  • Sharethis: om artikels makkelijk te kunnen doormailen, gebruiken we Sharethis.
  • Youtube: om filmpjes te kunnen bekijken, gebruiken we Youtube.

Activiteiten

Deze programmawebsite geeft de informatie die de organisatoren aan de coördinatie hebben overgemaakt. De coördinatie Vlaamse Havendag is niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen, onnauwkeurigheden of onvolledigheden in het programma.

De Vlaamse Havendag komt tot stand in samenwerking met de vier Vlaamse havens: