VLAAMSE HAVENDAG 2017

Colofon

ALGEMENE ORGANISATIE, COÖRDINATIE, COMMUNICATIE EN SAMENSTELLING PROGRAMMA VLAAMSE HAVENDAG
Alain D’Hooghe
Communicatieadviseur
Stafdienst - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
info@vlaamsehavendag.be  

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Filip Boelaert
Secretaris-generaal
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

COPYWRITING
Pantarein, Haacht
www.pantareinpublishing.be 

WEBONTWIKKELING
The Oval Office, Antwerpen
www.theovaloffice.be

INZAMELING DATA
Jurgen Silence, SiBeTec, Kessel-Lo
www.sibetec.be

FOTO’S
Diverse instanties

Met dank aan alle bedrijven en organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen en welslagen van deze Vlaamse Havendag. Deze website geeft de informatie die de organisatoren tot 7 juli 2017 aan de coördinatie van de Vlaamse Havendag hebben overgemaakt. De coördinatie is niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen, onnauwkeurigheden of onvolledigheden in het programma. Volledige of gedeeltelijke overname van artikelen is toegestaan mits bronvermelding.

De Vlaamse Havendag komt tot stand in samenwerking met de vier Vlaamse havens: